Kulturminneforvaltning

Kulturminneforvaltning

-Kultura

Våre venner i Kultura

 

Det er ikke arkeologi, men fagene overlapper flere steder og linjeforeningen Theodor har i flere tilfeller samarbeidet om aktiviteter og arrangementer med linjeforeningen for kulturminneforvaltning, Kultura.

 

Studieprogrammet kulturminneforvaltning ble i 2003 og er et studieprogram som er tydligere rettet mot ett definerte praksisfelt enn hva humaniorafag har vært tidligere og KULMI tar for seg det kulturminnefaglige praksisfeltet i en vid forstand. Dette inkluderer offentlig forvaltning, museer og former for formidling og fortolkning av kulturminner/ kulturarv. Programmet tilhører Institutt for historiske studier under det Humanistiske fakultet på NTNU Dragvoll og var i utgangspunktet en treårig bachelor med 20 studenter som Høsten 2006 tok opp sitt første masterkull som ble uteksaminert Høsten 2008 som verdenshistoriens første mastere i Kulturminneforvaltning. Kulturminneforvaltningomfatter både historie, arkeologi, geografi og arkitektur i tillegg til egne skreddersydde fag og har dermed en svært tverrfaglig og flerfaglig struktur for å oppnå en helhetlig sammenheng.

Kultura er i likhet med studieprogrammet en ganske ny, men har gjennom sin tid jobbet for å være en faglig og sosial arena som fremmer nettverksbygging og kompetanseheving for nye og eksisterende studenter og representerer studieretningen utad i fagmiljøet og yrkeslivet.

 

 

Kultura har også sin egen nettside som du gjerne må besøke om du vil vite mer om dem.

 

Linjeforeningen Theodor