Faget

Arkeologi

-Mennesket i fortiden

 

Arkeologi i samfunnet

 

Et spørsmål som ofte kommer opp er relevansen til historiske studier slik som arkeologi. Mange forstår ikke hva arkeologi faktisk er eller hvordan det bidrar til samfunnet. Først og fremst: arkeologi handler ikke om dinosaurfossiler, det er paleontologi. Arkeologi er studiet av menneskelig aktivitet i fortiden og er viktig fordi det også er relevant for livene våre idag.

 

Historien er en viktig definerende faktor for både individer og hele samfunn og arkeologi og historie er nært knyttet til hverandre. Arkeologi er spesielt fascinerende siden det er så allsidig og innholdsrikt. Arkeologi inneholder nemlig ikke bare aspekter av historie, det består også av antropologi, kunsthistorie, klassiske fag, etnologi, geografi, geologi, lingvistikk, semiotikk, fysikk, kjemi, statestikk og flere andre fagfelt i tillegg til at det finnes utallige underetninger av arkeologien basert på tidsperiode og geografi.

 

Det er på bakgrunn av det arkeologer graver opp og finner ut at historien skrives og uten arkeologien hadde denne historien fortont seg ganske annerledes. Det er gjennom arkeologien destillert til historie at vi mennesker kan forstå fortidens mennesker og deres samhandling med verden og dermed også gir oss ett grunnlag for å forstå oss selv. Uten arkeologien ville ikke samfunnet slik det er idag ha kunnet oppstå og uten arkeologien ville vi heller ikke være i stand til å forbedre og utvikle oss selv i fremtiden.

Arkeologi

Arkeologi (fra gresk αρχαίος = gammel og λόγος = ord/tale/lære, altså læren om det gamle) er studiet av menneskelig aktivitet, primært gjennom erverv, dokumentasjon og analyse av menneskers materielle kultur slik som artefakter, biofakter og menneskelige levninger. Studier av miljø og landskap er også viktig for å forstå fortiden.

 

Linjeforeningen Theodor