Arkeologistudent i Trondheim

Arkeologistudent i Trondheim

-Live free, dig hard

En arkeologistudents bekjennelser

Arkeologistudent i Trondheim som ønsker/er villig til å dele dine erfaringer her på nettsiden ? Vennligst ta kontakt med Webadmin.

Hva studentene sier

 

 

"Archaeology is the search for fact, not truth."

 

Indiana Jones (verdens dårligste, mest berømte fiktive arkeolog)

 

#Arkeologistudent

 

Linjeforeningen Theodor