Studenter på utgravning

Studenter på utgravning

-Feltkurs på Hitra

 

Feltkurs på Hitra

 

 

 

Feltkurset på Hitra er en av de store årlige faglige begivenheter for arkeologistudenter ved NTNU. Her får masterstudentene forsøke seg som feltledere for bachelorstudentene som her for første gang får lov å prøve seg ute i felt. Hitra har derfor gjennom flere år blitt mange arkeologers første møte med ordentlig arkeologisk feltarbeid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalitetene

 

Under feltkurset vil man nå videreføre utgravningene fra tidligere feltkurs ved lokalitetene ved Dolm Prestegård og Vikansvingen. Dolm prestegård ligger i tilknytning til Dolm kirke og man vet at det skal ha stått en gård der allerede i 1660 som så gjennom flere år har vært gjenstand for ombygging, restaurering og utvidelser, men også katastrofer. Prestegården brant ned flere ganger, senest i 1963 og ble deretter liggende i ruiner frem til 2011 da Kystmuseet og NTNU Vitenskapsmuseet inngikk et samarbeid om avdekking av restene for å bruke disse til formidling av Dolms historie.

 

Lokaliteten Vikansvingen er av en mye eldre art enn Dolm Prestegård som ikke er beviselig eldre enn 1537 og dermed ikke automatisk fredet etter kulturminneloven § 4, første ledd. Vikansvingen derimot er en plass hvor man finner spor etter menneskelig aktivitet helt fra steinalderen, nærmere bestemt mellommesolittisk (8000-6500 f. Kr.) og senmesolittisk (650-400 f. Kr.) tid. Det første arkeologiske arbeidet her ble påbegynt i 2009 for å dokumentere lokaliteten siden man i 2007 fremsatte et ønske om å lage en veitrasee over området, denne traseen ble senere skrinlagt grunnet et hekkende hubropar og lokaliteten har blitt brukt til feltkurs siden 2014.

 

Feltkurset 2016

Deltagerene på årets (2016) feltkurs består grunnet omleggningen i studiet av studenter fra både første og andre trinn av bachelorstudiet under veiledning av 1. års masterstudenter. Feltkurset varer fra 25.04 til 06.05 hvor bachelorstudene er fordelt i to grupper som tilbringer en uke hver i felt, mens masterstudentene blir værende begge ukene. Selv om kurset starter den 25 har forberedelsene vært i gang en god stund allerede med organisering av både kost, losji, transport og utstyr i tillegg til forskjellige forberedende tiltak som førstehjelpskurs og HMS-forelesning.