Arkeologi ved NTNU

Arkeologi ved NTNU

-Campus Kalvskinnet

 

Jeg er best

Våre studier

Hvorfor ser sporene etter mennesker fra ulike tider og miljøer forskjellige ut?

 

Et viktig mål med bachelorprogrammet er at studentene skal tilegne seg kunnskap om samfunnsutviklingen i forhistorisk og tidlig historisk tid. Den regionale utviklingen er vektlagt, men blir belyst i et internasjonalt perspektiv. Også arkeologiens rolle i dagens samfunn vektlegges i studiet.

Masterprogram arkeologi gir deg omfattende kunnskap om fagets teori, metode, forvaltningspraksis, formidling og forskning. Dette danner grunnlaget for videre forskning på kulturhistorie og forvaltningen av denne.

 

Som arkeolog vil du kunne etablere og gjennomføre et vitenskapelig prosjekt. NTNU legger videre vekt på arkeologiens plass og rolle i samfunnet, og på grunnlaget for vurderinger av vern av kulturminner og formidling.

Her finner du oss

... for arkeologi ved NTNU er lokalisert til Campus Kalvskinnet sentralt beliggende i midtbyen i Trondheim. Her finner man både undervisningslokaler, bibliotek, lesesal og museum

 

Linjeforeningen Theodor