NTNU

NTNU

-Kunnskap for en bedre verden

 

 

 

NTNU eller Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet er fra 2016 etter fusjonen med høyskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag norges største universitet med 33 000 studenter i Trondheim, 3 500 studenter i Gjøvik og 2500 studenter i Ålesund. NTNU ble opprettet i 1996 da seks institusjoner for forskning og høyere utdanning i Trondheim ble sammenslått.

 

Universitetet har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge, men har også et bredt fagtilbud innen naturvitenskap, humaniora og estetiske fag, samfunnsvitenskap og økonomisk-administrative fag. Universitetet består i dag av 11 fakulteter og åtte avdelinger lokalisert ved forskjellige campus i Trondheim slik som Campus Dragvoll, Gløshaugen og Kalvskinnet, men også ved NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund, i tillegg finnes også andre enheter, som NTNU Vitenskapsmuseet og NTNU Universitetsbiblioteket.

 

For mer informasjon om universitetet, ta en titt på NTNUs offisielle sider

 

NTNU: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim. NTNU utdanner 3000 studenter hvert år og har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge.

 

Linjeforeningen Theodor