Styremedlemmer

Sekretær: Henrik Nielsen Solberg

Tlf: 41580198 Mail: henrik.n.solberg@gmail.com

 

Hans velbårenhet, Henrik, krøniker og vokter av obskure annaler. Den ypperste skriftlærde, beskytteren av fordums kunnskap, han viss ord er sannhet og ridder av første klasse i den noble, akademiske orden av graveskjeens riddere.

Måtte hans tekst bevares hinsides selv tusen kulturminner!

Førsteårsrepresentant: Fanny Sikström

Tlf: 94894929 Mail: Fanny@sikstrom.nooddbedd@hotmail.no

 

Hennes ærverdighet, Fanny, den 25. reinkarnasjon av Brynjar og talerør for fremtidens generasjoner. Leder av de unge utvalgte, fortidens fremtid idag, temmer av arkeologisk teori og kansler i den noble, akademiske orden av graveskjeens riddere.

Måtte hennes engasjement vare hinsides selv tusen kulturminner!

Andreårsrepresentant: Ingrid Stav

Tlf: 47638681 Mail: ingrid_stav@hotmail.com

 

Hennes viderverdighet, Ingrid, den fremste blant de som kom seg gjennom førsteåret og erobrer av breddefag. Talsperson for dem i midlertidig akademisk eksil, formidler av trønderske særegenheter og underoffiser i den noble, akademiske orden av graveskjeens riddere.

Måtte hennes breddeår vare kortere enn selv tusen kulturminner!

Styret

-2018/2019

 

Medlemmene av styret 2016/2017

Leder: Brage Sletvold

Tlf: 99126914 Mail: bragesletvold@gmail.com

 

Hans nåde, Brage, leder av huset Theodor, den første av hans navn. Høvding av arkeologistudenter, avdekker av artefakter, han som beveger jorden og stormester av den noble, akademiske orden av graveskjeens riddere. Måtte hans styre bli langt og strålende hinsides selv tusen kulturminner!

Nestleder: Une Jensen Aas

Tlf: 94806469 Mail: uneaas@hotmail.no

 

Hennes høyvelbårenhet, Une, vår herskers høyre hånd og mest betrodde rådgiver. Oppdager av glemte mysterier, fastpunktet for våre livs nivelleringsapparat, det arkeologiske demokratis evige beskytter og storoffiser i den noble, akademiske orden av graveskjeens riddere. Måtte hennes råd skattes hinsides selv tusen kulturminner!

Propagandaminister: Tor-Einar Siebke

Tlf: 40288440 Mail: torsiebke@hotmail.no

 

Hans eminense, Tor-Einar, spirituell veileder og formidler av den ene rette arkeologiske tro. Yppersteprest i det hellige jordbors broderskap, Theodor Petersens profet, han som taler for de døde og grand officier i den noble, akademiske orden av graveskjeens riddere.

Måtte hans ord aktes hinsides selv tusen kulturminner!

Arrangementsansvarlig: Ingvild Johns

Tlf: 48073335 Mail: ingvildonfire@gmail.com

 

Hennes eksellense, Ingvild, forsamlingsmester og konferansier extraordinaire. Alle sammenkomsters primus motor, ballets evige dronning, festens Α og Ω og kommandør med stjerne i den noble, akademiske orden av graveskjeens riddere.

Måtte hennes tilstelninger minnes hinsides selv tusen kulturminner!

Økonomiansvarlig: Tomo Ponjavić-Đolović

Tlf: 95092376 Mail: crvenilav11@gmail.com

 

Hans salighet, Tomo, skattemester og mentor i bokføringens edle kunst. Dechiffrerer av utdødde tallsystem, muren mot det økonomiske forfall, de røde talls svøpe og kommandørridder i den noble, akademiske orden av graveskjeens riddere.

Måtte hans regnskap gå i overskudd hinsides selv tusen kulturminner!

Økonomivara: Fredrik Andre Fongen

Tlf: 99440288 Mail: fafongen@gmail.com

 

Hans hellighet, Fredrik, skattemesterens protégé og en virtuos i klingende mynt. Tyder av antikke kvitteringer, seddelenes svennelærling, falittens bolverk og chevalier i den noble, akademiske orden av graveskjeens riddere.

Måtte hans summer verdsettes hinsides selv tusen kulturminner!

Tredjeårsrepresentant: Oddvar Beddari

Tlf: 90264122 Mail: oddbedd@hotmail.no

 

Hans severdighet, Oddvar, den som ser lyset i enden av tunnelen og beregner av karaktersnitt. Formann i "Hvordan-i-all-verden-overlevde-vi-så-langt"-foreningen, håndhever av de prosessuelle prinispper, prokrastinerer av bacheloroppgave og overoffiser i den noble, akademiske orden av graveskjeens riddere.

Måtte hans bachelor beskrive minst et kulturminne!

Masterrepresentant: Anne Petersen Kalleklev

Tlf: 91753313 Mail: annepkalleklev@gmail.com

 

Hennes oppriktighet, Anne, mesteren blant mastere og forfatter av prosjektskisser. Fangevokter av det ensomme fengsel, veilederes skrekk, tidligere eier av vilje til å leve og underkommandant i den noble, akademiske orden av graveskjeens riddere.

Måtte hennes master bli ferdig før den er et kulturminne!

Spirituell grunnlegger: Theodor Petersen (måtte han grave i all evighet)

Adresse: Trondheim Domkirke, grav 62

 

Den allernådigste hellige høyærverdighet hans eksellense, Theodor Petersen (måtte han grave i all evighet), museumsbestyrer og den fremste blant arkeologer. Kjempen på hvis skuldre vi står, skaperen av historie, alle gravhaugers overmann, den evige mester, gudfaren av nordenfjeldsk arkeologi og posthumt storgrandkanseleroffisermester med stjerne av første klasse i den noble, akademiske orden av graveskjeens riddere.

Hans minne vil vare hinsides selv tusen kulturminner!

 

Linjeforeningen Theodor