Styremedlemmer

Sekretær: Ole-Andreas Sagmo

Tlf: xxxxxxxx Mail: ole.a.sagmo@gmail.com

 

Hans velbårenhet, Ole-Andreas, krøniker og vokter av obskure annaler. Den ypperste skriftlærde, beskytteren av fordums kunnskap, han viss ord er sannhet og ridder av første klasse i den noble, akademiske orden av graveskjeens riddere.

Måtte hans tekst bevares hinsides selv tusen kulturminner!

Førsteårsrepresentant: Oddvar Beddari

Tlf: 90264122 Mail: oddbedd@hotmail.no

 

Hans ærverdighet, Oddvar, den 23. reinkarnasjon av Brynjar og talerør for fremtidens generasjoner. Leder av de unge utvalgte, fortidens fremtid idag, temmer av arkeologisk teori og kansler i den noble, akademiske orden av graveskjeens riddere.

Måtte hans engasjement vare hinsides selv tusen kulturminner!

Styret

-2016/2017

Medlemmene av styret 2016/2017

Leder: André Enevoldsen

Tlf: 98472518 Mail: andene94@gmail.com

 

Hans nåde, André, leder av huset Theodor, den første av hans navn. Høvding av arkeologistudenter, avdekker av artefakter, han som beveger jorden og stormester av den noble, akademiske orden av graveskjeens riddere. Måtte hans styre bli langt og strålende hinsides selv tusen kulturminner!

Nestleder: Carl Fredrik Vemmestad

Tlf: 91329603 Mail: cfwhvemmestad@gmail.com

 

Hans høyvelbårenhet, Carl, vår herskers høyre hånd og mest betrodde rådgiver. Oppdager av glemte mysterier, fastpunktet for våre livs nivelleringsapparat, det arkeologiske demokratis evige beskytter og storoffiser i den noble, akademiske orden av graveskjeens riddere. Måtte hans råd skattes hinsides selv tusen kulturminner!

Propagandaminister: Tor-Einar Siebke

Tlf: 40288440 Mail: torsiebke@hotmail.no

 

Hans eminense, Tor-Einar, spirituell veileder og formidler av den ene rette arkeologiske tro. Yppersteprest i det hellige jordbors broderskap, Theodor Petersens profet, han som taler for de døde og grand officier i den noble, akademiske orden av graveskjeens riddere.

Måtte hans ord aktes hinsides selv tusen kulturminner!

Arrangementsansvarlig: Une Jensen Aas

Tlf: 94806469 Mail: uneaas@hotmail.no

 

Hennes eksellense, Une, forsamlingsmester og konferansier extraordinaire. Alle sammenkomsters primus motor, ballets evige dronning, festens Α og Ω og kommandør med stjerne i den noble, akademiske orden av graveskjeens riddere.

Måtte hennes tilstelninger minnes hinsides selv tusen kulturminner!

Økonomiansvarlig: Ivar Sjømæling Andresen

Tlf: 93447290 Mail: ivarandresen@gmail.com

 

Hans salighet, Ivar, skattemester og mentor i bokføringens edle kunst. Dechiffrerer av utdødde tallsystem, muren mot det økonomiske forfall, de røde talls svøpe og kommandørridder i den noble, akademiske orden av graveskjeens riddere.

Måtte hans regnskap gå i overskudd hinsides selv tusen kulturminner!

Økonomivara: Brage Sletvold

Tlf: xxxxxxxx Mail: bragesletvold@gmail.com

 

Hans hellighet, Brage, skattemesterens protégé og en virtuos i klingende mynt. Tyder av antikke kvitteringer, seddelenes svennelærling, falittens bolverk og chevalier i den noble, akademiske orden av graveskjeens riddere.

Måtte hans summer verdsettes hinsides selv tusen kulturminner!

Spirituell grunnlegger: Theodor Petersen (måtte han grave i all evighet)

Adresse: Trondheim Domkirke, grav 62

 

Den allernådigste hellige høyærverdighet hans eksellense, Theodor Petersen (måtte han grave i all evighet), museumsbestyrer og den fremste blant arkeologer. Kjempen på hvis skuldre vi står, skaperen av historie, alle gravhaugers overmann, den evige mester, gudfaren av nordenfjeldsk arkeologi og posthumt storgrandkanseleroffisermester med stjerne av første klasse i den noble, akademiske orden av graveskjeens riddere.

Hans minne vil vare hinsides selv tusen kulturminner!

Tidligere styremedlemmer 2016 i selvpåført eksil

Tidligere sekretær: Henrik Nielsen Solberg

Tlf: 41580198 Mail: henrik.n.solberg@gmail.com

 

Hans landflyktighet, Henrik, Han som vil bli arkeolog og spesialist innenfor fagfeltet. Nabo av helleristninger, taler av norsk og engelsk, og litt tysk om det skulle knipe, lokal guide og pasje i den noble, akademiske orden av graveskjeens riddere.

Måtte hans tur informere om minst et kulturminne!

 

Linjeforeningen Theodor