Formål

Foreningens formål

 

Linjeforeningen Theodor

 

Linjeforeningen for arkeologistudenter ved NTNU ble opprettet i 1994 og har i henhold til foreningens vedtekter til hensikt å "Fremme sosiale og faglige relasjoner innen arkeologistudiet ved NTNU, Trondheim. Fokus på nettverksbygging og bygge sosiale relasjoner for Arkeologistudentene, samt fremme fagrelatert informasjon. Theodor ønsker også å samarbeide med andre organisasjoner, foreninger og lag innen Trondheim og omegnen."

 

For å nå disse målene arrangerer linjeforeningen jevnlig forskjellige aktiviteter eller møter som vi håper bidrar til å heve kompetansen hos medlemmene samtidig som det også skape en trygg og inkluderende sosial arena hvor både nye og eksisterende studenter kan føle tilhørighet. Linjeforeningen har som mål å være en representant for studieretningen utad i fagmiljøet samtidig som vi også ønsker å fungere som studentens talsmann og bindeledd til instituttet og NTNU forøvrig .

 

Linjeforeninger er alltid interessert i innspill fra både medlemmer og andre interesserte og det er dermed åpent for at engasjerte studenter og andre medlemmer som ønsker det kan kommer med innspill i form av forslag til aktiviteter eller andre ideer og dermed bidra til gjøre foreningen til det viktigste sosiale og faglige samlingspunktet for alle oss innen studieretningen arkeologi.